Forensische zorg

Van begeleiding tot re-integratie

Kansrijk biedt een breed aanbod van forensische zorg, die gericht is op het behandelen en begeleiden van mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie. Forensische zorg is gericht op het voorkomen van (her)criminalisering en het voorkomen van recidive. Het doel van forensische zorg is het verhogen van de veiligheid van de samenleving, het verminderen van het risico op herhaling van delicten en het bevorderen van resocialisatie.
Forensische zorg kan ingezet worden voor verschillende groepen, zoals (ex-)gedetineerden, tbs-patiënten en jeugdigen met een strafrechtelijke titel. Kansrijk biedt diverse behandel- en begeleidingsvormen die aansluiten op de specifieke behoeften van deze groepen. Zo biedt Kansrijk bijvoorbeeld individuele therapie, groepstherapie, dagbesteding en nazorg.
Naast behandeling en begeleiding biedt Kansrijk ook ondersteuning bij re-integratie en het vinden van werk. Het hebben van werk is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van het opbouwen van een nieuw leven na detentie of behandeling. Kansrijk heeft een groot netwerk van werkgevers en kan ondersteunen bij het vinden van passend werk.

Iedereen is kansrijk

Zorg aanvragen