Gehandicaptenzorg

De beste verzorging

Kansrijk zet zich in voor de begeleiding en zorg van mensen met een beperking of handicap. Het doel van Kansrijk is om mensen met een handicap te ondersteunen bij het bereiken van hun persoonlijke doelen en om ze te helpen een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden.
Kansrijk biedt een breed scala aan diensten aan op het gebied van gehandicaptenzorg. Zo bieden ze ondersteuning in de dagelijkse levensbehoeften zoals persoonlijke verzorging, maar ook begeleiding bij activiteiten en dagbesteding. De begeleiders van Kansrijk zijn ervaren en geschoold in het omgaan met mensen met een handicap.

Kom in contact

Wij stellen het individu centraal

Bij Kansrijk staat het individu centraal. Dit betekent dat er gekeken wordt naar de persoonlijke situatie en behoeften van de cliënt en daarop afgestemde zorg en begeleiding wordt geboden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er intensieve begeleiding wordt geboden bij het zelfstandig wonen, of dat er hulp wordt geboden bij het vinden van passend werk of dagbesteding.
Ook biedt Kansrijk ondersteuning aan ouders of verzorgers van mensen met een handicap. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het bieden van informatie en advies, maar ook door het bieden van praktische ondersteuning in de dagelijkse zorg en begeleiding.
Kansrijk werkt nauw samen met andere zorginstellingen en hulpverleners. Zo kunnen cliënten indien nodig doorverwezen worden naar gespecialiseerde zorg, zoals fysiotherapie of logopedie. Ook werkt Kansrijk samen met gemeenten en instanties om de zorg en begeleiding voor mensen met een handicap te verbeteren en te optimaliseren.